Документація

Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми учасників АТО

Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми учасників АТО

Деякі аспекти організаційно-педагогічної діяльності керівників шкіл щодо сприяння успішній адаптації молодих педагогів до професійної діяльності

Процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили.

Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями.

Пам’ятки з тематичного контролю за різними напрямами методичної роботи

Алгоритм контролю планування навчально-виховної роботи школи.

1. Наявність річного плану навчально-виховної роботи закладу.

2. Чи є графік внутрішкільного контролю ?

3. Наявність управлінських рішень (наказів).

4. Які форми і види контролю сплановано ?

5. З яких розділів складається план ?

6. Чи відповідають вони рекомендаціям МОНУ ?

7. Чи дається у “Вступ” аналіз роботи педколективу за минулий рік ?

8. Чи відповідає план роботи обраній проблемі ?

9. Чи є перспективний план керівництва і контролю ?

Організація контролю за станом викладання навчальних предметів

Мета такого контролю – підвищення якості викладання вчителями навчальних предметів і якості знань, умінь, навичок та вихованості учнів. У річному плані роботи відділу освіти, РМК вказано перелік навчальних дисциплін, стан викладання яких планується вивчити, а також строки вивчення, хто буде вивчати і в якій формі будуть заслуховуватися результати контролю: на колегії відділу освіти чи узагальнюватимуться у наказі.

У ході перевірки стану викладання навчального предмета вивчаються такі питання:

Якість та ефективність роботи вчителя; якість знань, умінь і навичок учнів;

Аналіз виконання навчальних планів і програм

1. Послідовність проходження навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему (відповідність проходження матеріалу календарному плануванню).

2. Кількість годин, які заплановані до моменту перевірки (доцільно до моменту перевірки заготувати справку, з якою звіряти фактично проведене число уроків).

3. Кількість фактично проведених уроків.

4. Виконання обов'язкового мінімуму практичних і лабораторних робіт.

5. Виконання обов'язкового мінімуму контрольних робіт.

Критерії оцінювання навчальних успіхів у системі загальної середньої освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти

Динаміка змін, що відбуваються в сучасному світі, вимагає змін у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів Визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим з огляду на те. то навчальна діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дата людині суму знань, умінь чи навичок, а сформувати рівень компетенції.

Основна фінансово - господарська документація

1. Технічний паспорт школи.

2 Інвентарні списки основних засобів.

3. Акт на відведення і закріплення земельної ділянки 5 4 Книга складського обліку матеріалів. 4. Книга складського обліку матеріалів.

5. Книга обліку бібліотечного фонду.

6. Відомості на видачу витратних матеріалів.

7.Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношувальних матеріалів, що знаходяться в експлуатації.

8. Штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу.

9. Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності.

Перелік обов'язкової ділової документації

1 Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних загальноосвітніх навчальних закладів).

2. Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професії. 3. Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчальною закладу.

4.Свідоцгво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу.

5.Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

6. Статут загальноосвітнього навчального закладу.

7. Книга наказів з основної діяльності.

Документування діяльності і загальноосвітнього навчального закладу

1. Документування діяльності навчального закладу полягає у фіксації за встановленими правилами па паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

2. Підставою для створення документів є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, переведення, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

Інструкція з ведення документації у загальноосвітніх навчальних закладах

 

1. Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту".

2. Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження, до відправлення чи передачі в архів.

Підписатися на RSS - Документація