Структура методичної роботи Слобідського навчально-виховного комплексу

Поділіться статтею з друзями: 

Результати методичної роботи за 2017/2018 н.р.:

Методична робота здійснюється відповідно до плану, який містить слідуючі розділи:

І. Аналіз методичної роботи за минулий рік.

ІІ. Розподіл обов’язків між її членами.

ІІІ. План роботи методичної ради.

ІV. Робота методичного кабінету.

V. План роботи Творчої групи вчителів по вивченню, узагальненню та поширенню ППД.

VІ План роботи по наставництву.

VІІ Методичний семінар: “Інтегративний підхід до організації навчально – виховного процесу”.

VІІІ. Проблемний семінар: “Реформування освіти: пошуки, проблеми, перспективи”.

ІX. Семінар – практикум: „Психолого – педагогічні аспекти уроку”

 

Особливої уваги заслуговує робота Творчої групи вчителів по вивченню, узагальненню та поширенню ППД. У Творчу групу входять кваліфіковані педагоги: вчителі, які мають педагогічні звання «Вчитель-методист», «Старший вчитель».

Здійснювався моніторинг викладання базових дисциплін, результатами якого є: накази, розпорядження, діаграми, статистичні звіти класних керівників, визначення рейтингу класу. За результатами моніторингу велася робота із учителями : консультації, бесіди.
Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в школі є методичний кабінет. Він являється інформаційно-методичною базою вчителів для удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти. Зміст діяльності методичного кабінету реалізується через:

 • забезпечення методичною літературою педагогічних працівників для самостійної та індивідуальної роботи;
 • організацію консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;
 • участь в організації та проведенні педагогічних заходів: семінарів, педагогічних рад, творчих звітів, виставок;
 • сприяння впровадженню в практику передового педагогічного досвіду.

У шкільному методичному кабінеті наявні слідуючі матеріали:

 • нормативно-правові документи;
 • програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • папки з матеріалами вчителів ( розробки уроків, виховних заходів, матеріали для роботи з батьками);
 • бібліотека методичного кабінету ( підшивки загально-педагогічних газет і журналів; спеціальна, загально-педагогічна література; каталог об’єктів передового досвіду району, області);
 • матеріали діагностичної роботи ( моніторинг аналітичної діяльності вчителів – анкетування різного рівня, діагностика рівня професійних утруднень);
 • матеріали атестації вчителів ( виставка матеріалів вчителів, що атестуються).

Виходячи з цього, методична робота спрямована на розв’язання таких завдань:

 • надання практичної допомоги вчителям з питань навчання і виховання;
 • удосконалення теоретичних знань і підвищення педагогічної майстерності молодих спеціалістів;
 • вивчення і впровадження в практику передового досвіду і новітніх досягнень педагогіки і психології;
 • оволодіння новими методами і прийомами навчання і виховання учнів;
 • систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, методичних посібників та розробок;
 • удосконалення уроку, як основної форми навчально – виховного процесу;
 • визначення шляхів підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.

Методична рада НВК координує всю методичну роботу, акумулює нові, передові ідеї і життя.перетворює їх в життя.

Виходячи з основних завдань методичної роботи, зусилля будуть спрямовані на те, щоб всі методичні заходи збагачували вчителів новинами, більш удосконаленими методами навчання і виховання, знайомили з новою педагогічною, дитячою, художньою та науково - популярною літературою, з досвідом кращих вчителів і класних керівників, озброювали вчителів навичками самостійної роботи.