Права дитини

Поділіться статтею з друзями: 

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Особисті права дитини:

- право на життя і розвиток;

- право на набуття громадянського статусу, тобто реєстрації після народження і набуття імені та прізвища;

- право на отримання громадянства;

- право дитини на сім’ю, тобто на виховання біологічними батьками, а в разі розлучення з батьками – на постійні контакти з ними і тривалий зв’язок якщо це буде можливо;

- свобода релігії та переконливість;

- свобода слова, вираження поглядів і повага до них, відповідно до віку дитини;

- дитина повинна бути вислухана у всіх справах, що її стосується (наприклад, зміна прізвища, усиновлення);

- свобода від фізичного або психологічного насильства, сексуального зловживання, всілякої жорстокості;

- щодо дитини не можна виносити смертний вирок або карати її довічним ув’язненням.

Соціальні права дитини:

- право на охорону здоров’я;

- право на відповідні умови життя;

- право на відпочинок і вільний час, розваги і забави.

Культурні права дитини:

- право на освіту, освіта в обсязі неповної середньої школи є обов’язковою та безкоштовною;

- право на користування культурними цінностями;

- право на інформацію;

- право на знання своїх прав.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 49

Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально – економічних, медико – санітарних і оздоровчо – профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно– епідемічне благополуччя.

Стаття 50

Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування заданим порушенням цього права життя.

Стаття 51

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки забов’язані утримувани дітей до їх повноліття. Повнолітні діти забов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняєть державою.

Стаття 52

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь – яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом.

Утримання та виконання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.

Держава заохочує і підтримує благодійну діяльність щодо дітей.

Стаття 53

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно – технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно – технічної, вищої і після дипломної освіти, різних форм навчання; надання державної стипендій та пільг учням і студентам.