Статут

Поділіться статтею з друзями: 

СТАТУТ

 

органів учнівського самоврядування

Слобідського ліцею

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Діяльність органів учнівського самоврядування регламентується нормативно-правовими актами:

- Конституцією України;

- Концепцією національного виховання;

- Всесвітньою декларацією прав дитини;

- Законами України “Про освіту”, “Про громадянські організації”;

- Статутом ліцею

2.Органи учнівського самоврядування підтримують дружні відносини та співпрацюють з різними громадами ліцею на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацюють з педагогами і батьками.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

 

1.Різнобічно розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо учнів, школи, родини, малої батьківщини, народу України.

2.Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів ліцею.

3.Формувати в учнів почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у розв’язані важливих проблем шкільного життя.

4.Сприяти реалізації інтересів, можливості, бажань дітей.

5.Забезпечувати узгодженості інтересів учнів і дорослих.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

1.Вищим органом учнівського самоврядування є конференція, яка скликається один раз на рік.

2.Функції керування учнівським самоврядуванням виконує сесія учнівської ради, яка скликається щомісяця.

3.Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції, педагогічні та учнівські колективи шляхом відкритого голосування.

4.Головою ради може бути (учнівського колективу) учень 8-11 кл., який обирається відкритим голосуванням членів учнівської ради.